Provisions

Provisions

I have read and agree to the website terms of service.
I have read and agree to the terms of participating in the drum camp.
I have read and agree with privacy policy.
I have read and agree to the website terms of service and privacy policy.

I agree to share my data and receive data 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem serwisu internetowego openmindeddrumming.com prowadzonego przez OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN, w tym również z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych i przysługujących mi praw, jak również z polityką prywatności i akceptuję go w całości.

 

qTAK                                                   qNIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN w celu realizacji umowy o świadczenie dostępu do serwisu internetowego openmindeddrumming.com, jak również w celu realizacji umów sprzedaży towarów oraz usług oferowanych w tym serwisie openmindeddrumming.com.

qTAK                                                   qNIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN w celu przesyłania newslettera oraz innych informacji o działalności Administratora, w tym o oferowanych towarach i usługach oraz organizowanych warsztatach muzycznych, wyrażając również zgodę na otrzymywanie tych materiałów promocyjnych.

qTAK                                                   qNIE

KLAUZULE PRZY ZAKUPIE USŁUGI:

 

 

Wyrażam zgodę rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do treści cyfrowych przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, będąc świadomym utraty prawa do odstąpienia od umowy.

qTAK                                                   qNIE

WARSZTATY KLAUZULE

 

OSOBY PEŁNOLETNIE

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem Warsztatów Open Minded Drum Camp organizowanych przez OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN, w tym również z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych i przysługujących mi praw i akceptuję go w całości.

qTAK                                                   qNIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN w celu: zorganizowania oraz przeprowadzenia Warsztatów, a także promocji Warsztatów oraz Organizatora.

qTAK                                                   qNIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN w celu przesyłania newslettera oraz innych informacji o działalności Administratora, w tym o organizowanych kolejnych Warsztatach, wyrażając również zgodę na otrzymywanie tych materiałów promocyjnych.

qTAK                                                   qNIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN celem przekazania moich informacji kontaktowych Uczestnikom zainteresowanym współdzieleniem noclegu i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o Uczestnikach zainteresowanych współdzieleniem noclegu.

qTAK                                                   qNIE

REJESTRACJA IMIENIEM MAŁOLETNIEGO:

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem Warsztatów Open Minded Drum Camp organizowanych przez OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN, w tym również z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych i przysługujących praw i akceptuję go w całości imieniem swoim i reprezentowanego przeze mnie Uczestnika.

qTAK                                                   qNIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz reprezentowanego przeze mnie Uczestnika danych osobowych przez Administratora, którym jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN w celu: zorganizowania oraz przeprowadzenia Warsztatów, a także promocji Warsztatów oraz Organizatora.

qTAK                                                   qNIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz reprezentowanego przeze mnie Uczestnika danych osobowych przez Administratora, którym jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN w celu przesyłania newslettera oraz innych informacji o działalności Administratora, w tym o organizowanych kolejnych Warsztatach, wyrażając również zgodę na otrzymywanie tych materiałów promocyjnych.

qTAK                                                   qNIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz reprezentowanego przeze mnie Uczestnika danych osobowych przez Administratora, którym jest OPEN MINDED CREATIVE SOLUTIONS LIMITED 11101075 z siedzibą 85 GREAT PORTLAND STREET, FIRST FLOOR, W1W 7LT LONDON, GREAT BRITAIN celem przekazania moich informacji kontaktowych Uczestnikom zainteresowanym współdzieleniem noclegu i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o Uczestnikach zainteresowanych współdzieleniem noclegu.

qTAK                                                   qNIE

Log In

By logging in, you agree to our
Privacy Policy and Terms of Service.

@openmindeddrumming

We use cookies to ensure you get the best experience possible on our website. Read More…